Till Hjälp För dig som mist en anhörig eller vän

Till Hjälp

För dig som mist en anhörig eller vän, drabbats av olycka eller upplevt någon annan svår situation.Några vanliga reaktioner efter svåra upplevelser.


Det är ofta till hjälp att familjer, de närmaste arbetskamraterna och vännerna känner till dessa reaktioner.Ibland kan reaktionerna bli så starka eller långvariga att man behöver hjälp. I så fall, tveka inte att söka sådan hjälp.

Att starka reaktioner förekommer innebär inte att de drabbar alla. Vi människor är olika och reagerar därför olika också efter svåra händelser.


Overklighetskänsla

kan ofta vara den första reaktionen. Det är svårt att ta till sig det man varit med om. Man kan inte tro det är sant. Man tycker att man inte känner någonting. Gradvis tar man emellertid till sig vad som hänt. Det är ofta då de starka reaktionerna uppträder. Vissa gråter, men det är lika vanligt att det är svårt att gråta.


Ångest

Förekommer ofta och blir särskilt påtagligt vid intensiva minnesbilder av det som hänt. Tankebilderna kan kännas så verkliga att man upplever det som att det " sker på nytt". Det kan ske med alla våra sinnen - syn, lukt, hörsel, smak eller känsel.


Oro, rastlöshet och koncentrationssvårigheter

kan vara följd av ångest.


Besvärande glömska

Är också vanligt.


Kroppsliga reaktioner

Upplevs av många som trötthet, huvudvärk, hjärtklappning, tryck över bröst, illamående, magbesvär, yrsel, kraftlöshet m,m.

Man kan bli skrämd av oväntade ljud eller rörelser.


En del blir mer otåliga och lättirriterade än normalt.


Ilska och vrede

Är vanligt både son en första reaktion ocn senare när man tänker på vad som hänt.


Sömnproblen

Förekommer ofta och kan bestå av att man har svårt att somna. Man vaknar lätt eller har mardrömmar.


Självanklagelser

Förekommer både vid olyckhändelser och när man mist någon man stått nära. Man känner skuld för något man gjort eller sagt ( eller inte sagt) och önskar att det vore annorlunda.


Ökad rädsla

För att man själv eller familjen ska drabbas ytterligare är mycket vanligt. Orsaken till detta är den grundtrygghet man normalt har tillfälligt försvunnit.


Några enkla råd

En del människor känner behov av ensamhet. Även om det känns svårt är det bra att dela sina tankar, känslor och upplevelser med andra.


Ibland behöver man i samtal med andra gånggång på gång tala om händelseförloppet. Det gör att det lättare att få ett grepp om vad som hänt och kommer vidare.


Vissa platser kan kännas svåra att återvända till då de förknippas med ett dödsfall eller en olycka. Sök gärna upp platsen tillsammans med någon du känner dig trygg med.


För de flesta är det en fördel att så snart som möjligt återgå till arbete. Kom dock ihåg att ställa mindre krav på dig själv och din arbetskapacitet under den första tiden.


Fysisk aktivitet som promenader är till hjälp för att minska spänningar i kroppen.


Var försiktig med alkohol eftersom den fördröjer den naturliga läkningen.


Då man har mist en nära anhörig eller vän tar det normala sorgearbetet lång tid. Vissa dagar känns tunga. Stunder eller dagar däremellan kan kännas som vanligt.RSS 2.0